Gmina Charsznica

Nagrania z sesji Rady Gminy

Herb Charsznicy

Nagrania z sesji Rady Gminy

Sesja I 2018.11.22


Sesja Rady Gminy 2018.11.22 cz.1

Nagranie sesji część 1

Sesja Rady Gminy 2018.11.22 cz.2

Nagranie sesji część 2

Sesja Rady Gminy 2018.11.22 cz.1 Sesja Rady Gminy 2018.11.22 cz.2

Wersje do pobrania

Sesja II 2018.12.03


Sesja Rady Gminy 2018.12.03

Nagranie sesji

Sesja Rady Gminy 2018.12.03

Wersja do pobrania

Sesja III 2018.12.28


Sesja Rady Gminy 2018.12.28

Nagranie sesji

Sesja Rady Gminy 2018.12.28

Wersja do pobrania

Sesja IV 2019.02.18


Sesja Rady Gminy 2019.02.18

Nagranie sesji

Sesja Rady Gminy 2019.02.18

Wersja do pobrania

Sesja V 2019.03.08


Sesja Rady Gminy 2019.03.08

Nagranie sesji

Sesja Rady Gminy 2019.03.08

Wersja do pobrania

Sesja VI 2019.04.25


Sesja Rady Gminy 2019.04.25

Nagranie sesji

Sesja Rady Gminy 2019.04.25

Wersja do pobrania

Sesja VII 2019.06.19


Sesja Rady Gminy 2019.06.19

Nagranie sesji

Sesja Rady Gminy 2019.06.19

Wersja do pobrania

Sesja VIII 2019.08.29


Sesja Rady Gminy 2019.08.29

Nagranie sesji

Sesja Rady Gminy 2019.08.29

Wersja do pobrania

Sesja IX 2019.10.25


Sesja Rady Gminy 2019.10.25 cz.1

Nagranie sesji część 1

Sesja Rady Gminy 2019.10.25 cz.2

Nagranie sesji część 2

Sesja Rady Gminy 2019.10.25 cz.1 Sesja Rady Gminy 2019.10.25 cz.2

Wersje do pobrania

Sesja X 2019.11.26


Sesja Rady Gminy 2019.11.26 cz.1

Nagranie sesji część 1

Sesja Rady Gminy 2019.11.26 cz.2

Nagranie sesji część 2

Sesja Rady Gminy 2019.11.26 cz.1 Sesja Rady Gminy 2019.11.26 cz.2

Wersje do pobrania

Sesja XI 2019.12.30


Sesja Rady Gminy 2019.12.30 cz.1

Nagranie sesji część 1

Sesja Rady Gminy 2019.12.30 cz.2

Nagranie sesji część 2

Sesja Rady Gminy 2019.12.30 cz.1 Sesja Rady Gminy 2019.12.30 cz.2

Wersje do pobrania

Sesja XII 2020.02.28


Sesja Rady Gminy 2020.02.28 cz.1

Nagranie sesji część 1

Sesja Rady Gminy 2020.02.28 cz.2

Nagranie sesji część 2

Sesja Rady Gminy 2020.02.28 cz.1 Sesja Rady Gminy 2020.02.28 cz.2

Wersje do pobrania

Sesja XIII 2020.04.30


Sesja Rady Gminy 2020.04.30

Nagranie sesji

Sesja Rady Gminy 2020.04.30

Wersja do pobrania

Nagrania z sesji Rady Gminy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że obrady Rady Gminy są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz.Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Charsznicy z siedzibą przy ulicy Kolejowej 20, 32-250 Charsznica jest Wójt Gminy Charsznica.

2. Urząd Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. obsługuje wykonanie zadań należących do kompetencji Wójta Gminy Charsznica.

3. Ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email:
lp.gro.relda@odor

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy, radni Rady Gminy w Charsznicy, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Administrator Danych Osobowych
Wójt Gminy Charsznica

Kontakt

Urząd Gminy Charsznica

ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica
Powiat - miechowski
Województwo – małopolskie


tel. 041/383-61-10, 041/383-61-62
fax. 041/383-62-40
e-mail: lp.acinzsrahc@dazru


Godziny pracy Urzędu Gminy
Poniedziałek – Piątek:
7:30 – 15:30